Verklarende woordenlijst

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw.
Opvolger van de EPC. Het is een rekenmethode waarmee het energiegebruik van een gebouw (bijv. woning, woongebouw, kantoorgebouw etc) in kaart wordt gebracht. Er zijn 3 afzonderlijke BENG eisen genummerd 1, 2 en 3. Bij nieuwbouw moet er aan alle 3 de eisen zijn voldaan.
Meer lezen: zie website RVO

EPC staat voor Energie Prestatie Coëfficient. Tot 1-1-2021 moest er voor elk bouwwerk een EPC berekening gemaakt worden. De EPC is opgevolgd door de BENG.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) is de werkgroep van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met de klimaatverandering.

Kwalitetsverklaring stadsverwarming van Eneco. Dat is een verklaring op papier waarin ondermeer het rendement van de stadsverwarming staat vermeld. Als een gebouw wordt verwarmd met stadsverwarming dan mag er bij de BENG berekening gerekend worden met deze kwaliteitsverklaring. Op deze manier is het makkelijker om aan de BENG eisen 2 en 3 te voldoen. De kwaliteitsverklaring is opgesteld door Eneco zelf.
Meer lezen: klik hier.

TO-juli staat voor temperatuuroverschrijding juli. Dit is een indicator voor de opwarming van een gebouw in de zomerperiode. Hoe hoger het getal hoe warmer in de zomer. Voor woningen geldt een maximum van 1,2. Dit is een landelijke eis. In steden wordt het in de zomer door de afwezigheid van voldoende groen echter aanzienlijk warmer dan in buitengebieden. Als je in de stad woont is er buiten dus minder verkoeling te vinden. Daarom zouden stadswoningen eigenlijk een lagere temperatuuroverschrijding moeten hebben. Dat kan bijv. gerealiseerd worden door zonwering en/of minder grote ramen.