Gemeente helpt Eneco aan monopolie, op kosten van het klimaat en de verbruiker

Al eerder berichtten we dat het warmteverlies door transport van heet water ten behoeve van de stadsverwarming 25 % is. Eén van de redenen waarom de gemeente in 2017 besloot dat het beter was over te schakelen naar een laag temperatuur warmtenet. Hoe heter het water, hoe groter immers het warmte verlies.

Geheel in strijd met dat voornemen werkt de gemeente mee aan de bouw van heet-water-warmtebuffers waarin miljoenen liters kokend water worden opgeslagen. In Rijnsweerd bijvoorbeeld 3 miljoen liter. Het water wordt in de centrale Lage Weide verhit tot ruim 100 graden Celsius en vervolgens over grote afstanden getransporteerd (tot in Nieuwegein!).

Volgens de gemeente leveren die warmtebuffers een reductie van de uitstoot van CO2 op van “mogelijk 2 %” (besluit HZ_WABO-21-41085 p. 4). Dat zou zijn omdat door die buffers piekvragen in de warmtevraag opgevangen kunnen worden.

Niet alleen vermeldt het besluit niet het warmteverlies van 25% door transport over vele kilometers van het kokend hete water, ook vermeldt het besluit niet dat dat water wordt verhit niet alleen met het stoken van biomassa (arme bossen en extra uitstoot van CO2), maar ook door middel van gas. Terwijl wij volgens de gemeente nodig van het gas af moeten!

Water opwarmen tot pakweg 50 á 60 graden, daar zijn klimaatvriendelijke manieren/bronnen voor (terugwinnen uit riool, warmte uit de bodem), maar om het water te verhitten tot ruim 100 graden Celsius daar heb je toch echt gas en  biomassa voor nodig. Kortom die warmtebuffers maken de warmtevoorziening nog meer van gas en biomassa afhankelijk. Dat is in het belang van Eneco (inmiddels Mitsubishi), die daarmee zijn monopoliepositie versterkt, maar niet in het belang van het klimaat en evenmin in het belang van de Utrechtse consument.

Tijdens de zitting bij de rechtbank afgelopen vrijdag voerde Eneco aan dat de stadsverwarming juist heel duurzaam was, omdat het water dat gebruikt wordt voor de koeling van de elektriciteitscentrale anders geloosd zou worden in het kanaal. Dat is grote onzin, want er is allang geen sprake meer van “restwarmte” om dat onze elektriciteit maar zeer ten dele wordt opgewekt in de centrale op Lage Weide. Speciaal en alleen om het water op 100 graden Celsius te brengen wordt dus heel veel gas en biomassa gestookt/verspild.

Kortom, de gemeente verleent geheel in strijd met het eigen klimaatbeleid een vergunning voor de bouw van een gigantische warmtebuffer met als gevolg nog meer uitstoot van CO2 en nog meer kosten voor burgers die van de van gas gestookte stadsverwarming afhankelijk worden gemaakt, maar zelf van de gemeente van het gas af moeten.