Van Hooydonk blijft voor accepteren kwaliteitsverklaring

Utrecht wil de komende jaren 60.000 woningen gaan bouwen. Deze woningen kunnen niet meer op het gas aangesloten worden. Ze zullen in hoofdzaak verwarmd moeten worden door warmtepompen of stadsverwarming, Ten behoeve van de bouwvergunning kan er voor stadsverwarming gerekend worden met een zgn. kwaliteitsverklaring waarbij uitgegaan wordt van een fictief hoog rendement en waardoor … Verder lezen Van Hooydonk blijft voor accepteren kwaliteitsverklaring

35% nieuwbouw aangesloten op hoge temperatuur net

Bijna een jaar geleden schreven we al dat nog steeds 30% van de nieuwbouwwoningen worden aangesloten op het hoge temperatuur (HT) verwarmingsnet van Eneco. We hebben nu weer een analyse gemaakt van het bestand op EP-online. Het bestand telt nu 950 woningen in Utrecht. Het aandeel woningen dat wordt aangesloten op het HT Eneco net … Verder lezen 35% nieuwbouw aangesloten op hoge temperatuur net

Onwetende “specialisten” informeren de wethouder

Sinds 1 januari 2021 moet er voor nieuwbouwplannen een zgn. BENG berekening gemaakt worden. Aangetoond moet worden dat het plan voldoet aan alle drie de zgn BENG eisen. Wethouder Van Hooijdonk ontraadde een motie met de bewering dat de kwaliteits- (of EMG-) verklaring van Eneco sinds de invoering van BENG geen invloed meer heeft op … Verder lezen Onwetende “specialisten” informeren de wethouder

Burgeragendering energiezuiniger nieuwbouw

De gemeenteraad van Utrecht heeft ruim 2 jaar geleden de klimaatcrisis uitgeroepen. Voor zover bekend zijn daar nog geen concrete maatregelen uit voortgekomen waardoor de CO2 uitstoot op korte termijn zal afnemen. Als het om energiezuiniger bouwen gaat loopt de gemeente Utrecht zelfs achter de feiten aan. Om die reden zijn we een burgeragendering gestart … Verder lezen Burgeragendering energiezuiniger nieuwbouw

Verklarende woordenlijst

BENG staat voor Bijna Energie Neutraal Gebouw. Opvolger van de EPC. Het is een rekenmethode waarmee het energiegebruik van een gebouw (bijv. woning, woongebouw, kantoorgebouw etc) in kaart wordt gebracht. Er zijn 3 afzonderlijke BENG eisen genummerd 1, 2 en 3. Bij nieuwbouw moet er aan alle 3 de eisen zijn voldaan. Meer lezen: zie … Verder lezen Verklarende woordenlijst

Wethouder jokt voor 3 windmolens

Onlangs heeft wethouder Van Hooijdonk met een leugen de gemeenteraad ontraden om voor een motie te stemmen van 5 oppositiepartijen. De motie ging over het niet meer accepteren van de kwaliteitsverklaring van Eneco stadsverwarming. Ze beweert verschillende dingen die niet waar zijn, maar de belangrijkste is dat de kwaliteitsverklaring geen invloed meer zou hebben op … Verder lezen Wethouder jokt voor 3 windmolens

Stadswarmte bevoordeeld 2

Schreven we in dit artikel al dat de acceptatie van de gunstige biomassa kwaliteitsverklaring van Eneco een voordeel oplevert voor de bouwer van een woning. Voor de bewoner ligt dat natuurlijk andersTen eerste is er het hoge vastrecht tarief van €480 per jaar voor een aansluiting op het warmtenet.Daarnaast zal de bewoner van een woning … Verder lezen Stadswarmte bevoordeeld 2

Stadswarmte bevoordeeld 1

Per 1 januari 2021 gaan er nieuwe eisen gelden voor de energie zuinigheid van nieuwbouw woningen (en andere gebouwen). Sinds ruim 2 jaar is het niet meer mogelijk om nieuw te bouwen woningen nog met aardgas te verwarmen. Voor het verwarmen van woningen zijn er dan eigenlijk nog maar 2 opties: een warmtepomp of stadsverwarming.In … Verder lezen Stadswarmte bevoordeeld 1